สล็อต pg slot

ผู้ใช้ e-cig วัยรุ่นมีแนวโน้มที่จะสูบบุหรี่มากขึ้น

ผู้ใช้ e-cig วัยรุ่นมีแนวโน้มที่จะสูบบุหรี่มากขึ้น

วัยรุ่นที่ใช้บุหรี่ ไฟฟ้า มีแนวโน้มที่จะเริ่มสูบบุหรี่ ซิการ์ และผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่น ๆ มากกว่าวัยรุ่นที่ไม่ใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ นักวิจัยรายงานในJAMA 18 ส.ค. การศึกษานี้เป็นครั้งแรกที่เชื่อมโยงระหว่างการใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์กับการทดลองยาสูบในภายหลัง”คำถามที่ว่าการใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมการสูบบุหรี่ได้รับคำตอบแล้วหรือไม่ และคำตอบก็คือใช่” นักวิจัยด้านการควบคุมยาสูบ Stanton Glantz...

Continue reading...